گالری تصاویر

جشن میلاد حضرت فاطمه و روز مادر
جشن نوروز۹۸
اتاق فیلم و تولد مهدکودک پیام برتر
محوطه داخل سالن مهدکودک
کلاس های مهدکودک و پیش دبستانی پیام برتر
آزمایشگاه مهدکودک و پیش دبستانی پیام برتر
دفتر مهدکودک و پیش دبستانی پیام برتر
حیاط مهد کودک پیام برتر
حیاط مهدکودک پیام برتر
ورودی و حیاط مهدکودک پیام برتر