درباره ما

بیاتا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک راسخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

آمادگی و پیش دبستانی پیام برتر
خیابان رباط سوم . خیابان مالک اشتر. روبروی ورزشگاه شهید غازی و دبستان ناقه
۰۳۱۳۴۴۱۶۷۶۲

۰۹۳۵۶۴۱۸۸۶۶

  • تاریخ ارسال: ۱۸ بهمن ۹۵
  • نویسنده : سردبیر