آموزش با نگاه نو و روش نوین

آموزش از طریق بازی

اجرای پروژه های کوئین

تقویت روحیه ی پرسشگری

نوگلان سال جدید

اخبار مختص اولیا

برنامه های آینده

سخن مدیریت مهد

*بیاتا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک راسخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم*

پیام مدیر:   آمده ایم به مهر.    هستیم تا مهربانی و عشق وآزادگی را بیاموزیم تا در آغوش خود کودکانی پرورش دهیم که انسان باشند شاد باشند وزندگی را زیبا بسازند و برای آینده ی ایرانمان انسان هایی سازنده و پویا باشند. به امید فردا هایی بهتر برای سرزمینمان وآینده ای روشن برای نوگلانمان.         " فرشته کریمی "                                                                                                                                                                                         آمادگی و پیش دبستانی پیام برتر
                                      خیابان رباط سوم . خیابان مالک اشتر. روبروی ورزشگاه شهید غازی و دبستان ناقه
03134416762

09356418866